2 USD 1917 - 2 ĐÔ LA 1917

Tên sản phẩm : 2 USD 1917 - 2 ĐÔ LA 1917

Giá sản phẩm : 0 VNĐ


Thông tin sản phẩm:

2 usd 1917 cực hiếm

2 đô la 1917

 


+Chất lượng: Như hình


+Năm phát hành: 1917


+Khái quát:

- 2 usd năm 1917 seri đẹp


 

 

 

 

 

 

2 usd 1917 - 2 đô la năm 1917

Năm phát hành: 1917
Chất lượng: Mới như hình

Chất lượng như hình - seri có thể thay đổi
Chi tiết sản phẩm:

- 2 usd 1917 - 2 dollar 1917

- Tiền thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

- Tờ 2 usd năm 1917 là tờ tiền khổ lớn(United State Note). Khổ của tờ 2 usd 1917 lớn hơn so với những tờ 2 usd năm 1928 53 63 76...

2 usd 1917 rất hiếm vì được giới sưu tập tiền rất chuộng. Ngay tại Mỹ tờ 2 usd 1917 đã được săn tìm rất nhiều

 

 

 

 

Hình ảnh cho sản phẩm: 2 usd 1917 - 2 đô la 1917

2 usd 1917 - 2 đô la 1917

2 usd 1917 - 2 đô la 1917
2 usd 1917 seri 0004


2 usd 1917 seri 0004 sau


2 usd 1917


2 usd 1917


2 usd 1917


2 usd 1917


2 usd 1917 seri đẹp 8989


2 usd 1917 seri đẹp 8989 sau