2 USD 1963 - 2 ĐÔ LA 1963

Tên sản phẩm : 2 USD 1963 - 2 ĐÔ LA 1963

Giá sản phẩm : 300000 VNĐ


Thông tin sản phẩm:

2 usd 1963

2 đô la 1963

 


+Chất lượng: Như hình


+Năm phát hành: 1963


+Khái quát:

- 2 usd năm 1963 chất lượng như hình


 

 

 

 

 

 

2 usd 1963 - 2 đô la năm 1963

Năm phát hành: 1963
Chất lượng: Mới như hình

Chất lượng như hình - seri có thể thay đổi
Chi tiết sản phẩm:

- 2 usd 1963 - 2 dollar 1963

- Tiền thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

- Sau năm 1953 là năm 1963 cục dự trữ liên bang Mĩ phát hành tờ tiền 2 usd. Đây là tờ tiền 2 usd mộc đỏ thứ 5: 2 usd 1917 - 2 usd 1918 - 2 usd 1928 - 2 usd 1953 và sau đó đến 2 usd 1963 được phát hành.

- Đây cũng là tờ 2 usd mộc đỏ cuối cùng được phát hành. Sau đó là 2 usd 1976 có dấu mộc màu xanh

 

 

 

 

Hình ảnh cho sản phẩm: 2 usd 1963 - 2 đô la 1963

2 usd 1963 mới trên 95%

2 usd 1963 chất lượng mới trên 95% như hình - Seri có thể thay đổi giá 500k

 

 

2 usd 1963 mới trên 95%

2 usd 1963 chất lượng mới trên 95% như hình - Seri có thể thay đổi giá 500k

 

 

2 usd 1963 chất lượng mới 90%

2 usd 1963 chất lượng mới 90% - Như hình - Seri có thể thay đổi giá 450k