2 USD 1928 - 2 ĐÔ LA 1928

Tên sản phẩm : 2 USD 1928 - 2 ĐÔ LA 1928

Giá sản phẩm : 400000 VNĐ


Thông tin sản phẩm:

2 usd 1928 - 2 đô la 1928

 


+Chất lượng: Mới 90%


+Năm phát hành: 1928


+Khái quát:

- 2 usd phát hành năm 1928


 

 

 

 

 

 

2 usd 1928 - 2 đô la 1928

Năm phát hành: 1928
Chất lượng: Mới 90% trở lên

Chất lượng như hình - seri có thể thay đổi
Chi tiết sản phẩm:

- 2 usd 1928 - 2 đô la 1928

- Tiền thật 100% được cục dự trữ liên bang phát hành

- 2 usd 1928 - 2 đô la 1928 là tờ tiền đầu tiên do cục dự trữ liên bang phát hành. Trước đó là 2 usd 1917 và 2 usd 1918 khổ lớn(United State Note)

 

 

 

 

Hình ảnh cho sản phẩm: 2 usd 1928 - 2 đô la 1928

 

2 usd 1928 mới trên 90%

 

 

 

2 usd 1928 chất lượng mới trên 90%