2 USD LỤC QUÝ 12.333333

Tên sản phẩm : 2 USD LỤC QUÝ 12.333333

Giá sản phẩm : 0 VNĐ


Thông tin sản phẩm:

 


2 usd seri lục quý 12.333333

chất lượng mới 100%

 


 

 

 

 

 

 

2 usd seri lục quý 12.333333

Năm phát hành: 2003
Chất lượng: Mới 100%

Chất lượng như hình - seri như hình
Chi tiết sản phẩm:

- 2 usd 2003 seri lục qúy 12.333333

- Được PCGS-tổ chức đánh giá chất lượng tiền tệ uy tín nhất thế giới đánh giá độ đẹp 65/70 điểm

 

 

 

 

Hình ảnh cho sản phẩm: 2 usd seri lục quý 12.333333

2 usd lục quý 12.333333